WŁAŚCIWOŚCI MORSKIE

 

Właściwości morskie obejmują opracowanie prognozy zachowania się jednostki w określonych warunkach falowania. Zależnie od wybranego wariantu właściwości morskie projektowanej jednostki określane są na podstawie:

  • metod obliczeniowych (oprogramowanie własne i komercyjne
    zweryfikowane w oparciu o wyniki wykonanych prób modelowych);
  • modelowych prób właściwości morskich.

Prognoza prezentowana jest jako odpowiedź jednostki (w postaci ruchów w trzech stopniach swobody, ruchów względnych, przyspieszeń w określonych punktach kadłuba, informacji o zalewaniu pokładu) na wymuszenia od falowania o parametrach (wysokość, widmo) odpowiednich dla wybranego akwenu.

 GEOMETRIA  OPŁYW  OPÓR I NAPĘD  WŁAŚCIWOŚCI MORSKIE  WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE  BADANIA AERODYNAMIKI  DO POBRANIA