GEOMETRIA

 

Geometria kadłuba modelowana jest w systemach NAPA lub MAXSURF, zależnie od rodzaju pliku wsadowego; istnieje również możliwość przygotowania elektronicznego opisu kształtu kadłuba na podstawie dostarczonej dokumentacji rysunkowej. Przygotowana w powyższy sposób geometria kadłuba stanowi bazę tak do późniejszych obliczeń numerycznych jak i wykonania modelu kadłuba. Po uzyskaniu/odtworzeniu bazowej wersji geometrii w wersji elektronicznej podlega ona wstępnej ocenie jakości kształtu i - o ile istnieje taka konieczność - proponowana jest jej modyfikacja.

 GEOMETRIA  OPŁYW  OPÓR I NAPĘD  WŁAŚCIWOŚCI MORSKIE  WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE  BADANIA AERODYNAMIKI  DO POBRANIA