OPŁYW

 

Wizualizacja opływu wokół kadłuba może być uzyskana tak na drodze obliczeń numerycznych jak i prób modelowych za pomocą:

  • CFD (ang. Computational Fluid Dynamics);
  • modelowych prób opływu;
  • modelowych prób pomiaru pola prędkości wokół kadłuba.

Poprawne określenie opływu wokół kadłuba analizowanej jednostki (dla założonego zanurzenia i prędkości) jest niezbędne do określenia rejonów przyszłej modyfikacji celem przygotowania propozycji optymalizacji kształtu ze względu na właściwości oporowo-napędowe, jak również prawidłowego doboru lokalizacji części wystających.

 GEOMETRIA  OPŁYW  OPÓR I NAPĘD  WŁAŚCIWOŚCI MORSKIE  WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE  BADANIA AERODYNAMIKI  DO POBRANIA